Nieuws

Kwaliteit vve in de grote gemeenten

Met de grootste 37 gemeenten (G37) van Nederland heeft het ministerie van OCW in 2012 bestuursafspraken gemaakt over een kwaliteitsimpuls van voorscholen, schakelklassen en zomerscholen. De bestuursafspraken liepen tot eind 2015. In deze periode is een grote inspanning geleverd door alle betrokkenen: van pedagogisch medewerkers tot en met beleidsmakers en bestuurders. Uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de G37 blijkt dat deze inzet niet voor niets is geweest. Staatssecretaris Dekker heeft dit rapport op 21 februari 2017, samen met zijn reactie en een rapport van Oberon over het behalen van de streefcijfers, naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Voorbeeldfunctie
Het inspectierapport laat zien dat de kwaliteit van vve in de G37 flink is gestegen. Het is duidelijk dat de grootste 37 gemeenten hun regierol op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid hebben opgepakt om deze kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. Inmiddels kunnen veel gemeenten op meerdere aspecten een voorbeeldfunctie vervullen. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van het ouderbeleid sterk toegenomen. In 2012 was het ouderbeleid bij 76 procent van de G37 nog een verbeterpunt. Inmiddels is 54 procent van de 37 grootste gemeenten een voorbeeld voor anderen.

Kwaliteitsimpuls geslaagd
De positieve resultaten die te zien zijn bij het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, zijn ook zichtbaar in de praktijk op de voorscholen. Ook hier is een duidelijke stijgende lijn in de kwaliteit te zien. Staatssecretaris Dekker concludeert dat de beoogde kwaliteitsimpuls is geslaagd. Dekker gaat er vanuit dat de G37-gemeenten hun coördinerende en aanjagende rol in het vve-beleid blijven pakken en blijven inzetten op een goede samenwerking.

Andere gemeenten
Het ministerie van OCW start binnenkort een ondersteuningstraject , waarbij de kennis en ervaringen die in de G37 zijn opgedaan worden gedeeld met de andere gemeenten. Ook wordt de komende periode het taalniveau van de pedagogisch medewerkers in de voorschool in heel Nederland verhoogd. Als onderdeel van de bestuursafspraken zijn in de G37 vrijwel alle pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie al getoetst en geschoold in het taalniveau 3F. Deze kwaliteitsimpuls wordt nu dus verder uitgerold. In 2017 en 2018 ontvangen de overige gemeenten extra middelen (jaarlijks €4,7 miljoen) om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verhogen.

Bron: www.rijksoverheid.nl