Nieuws

Kunduz-akkoord en reiskostenvergoedingen

Op dinsdag 22 mei jl. heeft u van ons een mailing ontvangen. Hierin hadden wij informatie opgenomen over het afschaffen van de fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding woon-werk en dat dit ook zou gelden voor de reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers. Op basis van de ons bekende gegevens van begin mei 2012 was dit ook juist, echter in de besprekingen van de zg. Kunduz-partijen is de passage over het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke reizen herzien. Hieronder hebben wij dan ook een korte opsomming gegeven van de situatie zoals die onlangs is afgesproken. Inleiding
Op vrijdagmiddag 25 mei 2012 heeft het Kabinet de Voorjaarsnota 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze voorjaarsnota bevat de bezuinigingsmaatregelen die in het zogeheten Kunduz-akkoord (of: Lente-akkoord) zijn overeengekomen. Teksten van wetsvoorstellen zijn nog niet gepubliceerd. Bijna alle maatregelen gaan in op 1 januari 2013, zoals het afschaffen van de vrije reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Eén maatregel gaat één jaar later in op 1 januari 2014. Dit is het belasten van vergoedingen voor zakelijke kilometers en een uitbreiding van het vrije werkkostenbudget van (thans) 1,4% naar 2,1%.

Reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer € 0,19/km én Openbaar Vervoer
Reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer worden met ingang van 1 januari 2013 volledig belast, ongeacht de wijze van vervoer. Per auto, per (brom)fiets, per openbaar vervoer of te voet? Elke vergoeding is belast loon of – als u de werkkostenregeling toepast – kan worden aangewezen als een vergoeding ten laste van het vrije 1,4%-werkkostenbudget. Ingaande 2013 wordt dit budget, zoals eerder aangekondigd, verhoogd naar 1,6% van de fiscale loonsom. Deze verhoging is voor 0,1% een reële vergroting van het budget en voor de andere 0,1% niet, maar een (neutrale) aanpassing als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013.

Overgangsregeling
OV-abonnementen (trein, tram, bus, metro) die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan, worden gerespecteerd voorhun gehele resterende looptijd. De woon-werk kilometers die met deze abonnementen worden afgelegd, blijven in deze periode onbelast.

Reiskostenvergoedingen voor zakelijke (dienst)reizen
Er verandert ingaande 2013 (nog) niets. Alle vergoedingen voor deze reizen – ook openbaar vervoer – blijven onbelast, met inachtneming van het vrije kilometerbedrag van € 0,19 indien anders dan met openbaar vervoer wordt gereisd. Ingaande 1 januari 2014 zullen ook de zakelijke kilometervergoedingen belast zijn.

Het voorbehoud blijft, dat alle voorgestelde maatregelen de verkiezingen van woensdag 12 september 2012 zullen moeten overleven.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Maico Hulst (Hoofd PSA) (Tel: 038-4231040)