Nieuws

Kosten VOG alleen in vrije ruimte onbelast te vergoeden

Was het onder het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen toegestaan de kosten van de Verklaring omtrent gedrag (VOG) onbelast te vergoeden, nu is dat alleen mogelijk als de werkgever die kosten onderbrengt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR).

Het maakt daarbij niet uit of de VOG wettelijk verplicht is gesteld, zoals voor onderwijspersoneel, gastouders en taxichauffeurs, of niet. Volgens de WKR geldt de vergoeding als belast loon.

Voor de vergoeding van deze kosten bestaat geen nihilwaardering of gerichte vrijstelling. Onder de WKR is elke vergoeding of verstrekking in principe belast loon, maar er zijn uitzonderingen. Zo kan een bepaalde vergoeding of verstrekking (deels) onbelast blijven als er een nihilwaardering voor geldt of als deze is aan te wijzen als een gerichte vrijstelling. Deze voorzieningen vormen dan dus geen belast loon voor de werknemer en de werkgever hoeft het ook niet in de vrije ruimte te laten vallen om het onbelast te houden. In de wetgeving van de WKR is specifiek benoemd om welke voorzieningen het gaat en daarvan maakt de VOG geen deel uit.

Bron: HR Praktijk