Nieuws

Korting deeltijdpensioen op WW-uitkering vervalt

Hebt u oudere werknemers in dienst die in deeltijd doorwerken en deeltijdpensioen opnemen? Dan  hoeven zij niet meer bang te zijn dat bij ontslag het pensioeninkomen in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. De wijziging is ingegaan op 1-3-2012. Korting deeltijdpensioen op WW-uitkering vervalt
Hebt u oudere werknemers in dienst die in deeltijd doorwerken en deeltijdpensioen opnemen? Dan hoeven zij niet meer bang te zijn dat bij ontslag het pensioeninkomen in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Oudere deeltijdwerkers blijven straks recht houden op de werkloosheidsuitkering voor het deel dat ze werkten, ook als ze inkomen uit pensioen genieten.
De wijziging is ingegaan op 1-3-2012.
Over het besluit
In een Algemeen overleg in de Tweede Kamer heeft minister Kamp de toezegging gedaan dat de toepassing van de samenloopbepaling tussen deeltijdpensioen en WW (art. 34) zal worden aangepast. Op grond van dat artikel worden prepensioenuitkeringen in mindering gebracht op een WW-uitkeringen. De wijziging is doorgevoerd door aanpassing van het algemeen inkomensbesluit in artikel 3:5, 3de lid. Als de werkloosheid intreedt terwijl al sprake is van een eerder ingegane vut/prepensioenuitkering op grond van vermindering van arbeidsuren, dan wordt als er aanspraak bestaat op WW de vut/prepensioenuitkering niet langer in mindering gebracht. Bron: ABP