Nieuws

Ketenregeling wordt definitief verruimd

In het onderhandelingsakkoord voor de cao 2018-2019 werd afgesproken dat de cao-partijen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zouden vragen om vervanging wegens ziekte uit te sluiten van de ketenregeling. Deze verruiming van de ketenregeling staat al in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die hoogstwaarschijnlijk in 2020 in werking treedt.

Voor het primair onderwijs wordt deze uitzondering nu al eerder ingevoerd. Minister Koolmees heeft hier toestemming voor gegeven. De uitzondering moet formeel nog wel vastgelegd worden in de cao Primair Onderwijs. Dat zal met het vaststellen van de teksten gebeuren. De nieuwe cao-tekst komt naar verwachting rond 1 augustus beschikbaar. 

Dit betekent dat per 1 augustus 2018 vervangingsbenoemingen wegens ziekte niet langer meetellen in de keten. Afhankelijk van de precieze tekst in de nieuwe cao zullen we u later verder informeren over wat dit betekent voor concrete gevallen.