Nieuws

Kerstpakketten

Over ruim twee maand staan de kerstdagen weer voor de deur. Bij u als werkgever komen er waarschijnlijk al aanbiedingen binnen voor het bestellen van kerstpakketten. Gaat u als werkgever dit jaar een kerstpakket verstrekken aan uw werknemers dan dient u er rekening mee te houden dat er extra kosten bijkomen. Over de waarde van het kerstpakket moet u als werkgever namelijk extra loonbelasting (eindheffing) afdragen aan de belastingdienst. Deze belasting moet in de verstrekkingsmaand worden afgedragen, in december dus. Bij een te late afdracht kan de belastingdienst een boete opleggen.
Heeft het kerstpakket een waarde van niet meer dan € 70,= dan bedraagt deze eindheffing 20% van de waarde van het kerstpakket. Gaat u een pakket verstrekken van meer dan € 70,= dan dient een ander tarief te worden toegepast, het zogenaamde gebruteerde tabeltarief. Dit kan neerkomen op een heffing van maximaal 75% van de waarde van het pakket (bron: Handboek Loonheffingen 2009, pagina 252-256).

Graag ontvangen wij van u bericht of u een kerstpakket gaat verstrekken aan uw werknemers. Wel dient u er dan bij te vermelden wat de waarde van het pakket is en aan hoeveel werknemers u dit pakket gaat verstrekken.
Zoals eerder al genoemd moet de belasting worden afgedragen in de verstrekkingsmaand. Wij moeten de opgave dus binnen hebben vóór 5 december 2009 a.s., graag t.a.v. de afdeling PSA. Het hoeft geen factuur te zijn aangezien deze dan hoogstwaarschijnlijk nog niet binnen is. Alleen aan de opgave van het aantal pakketten en de waarde per pakket hebben wij genoeg.