Nieuws

Kerstpakket

Nog even en dan staan de kerstdagen weer voor de deur.  Gaat u als werkgever dit jaar een kerstpakket verstrekken aan uw werknemers dan dient u rekening te houden met bijkomende kosten.   Over de waarde van het kerstpakket moet u als werkgever namelijk extra loonbelasting (eindheffing) afdragen aan de belastingdienst. Deze belasting moet in de verstrekkingmaand worden afgedragen, in december dus. Bij een te late afdracht kan de belastingdienst een boete opleggen. Heeft het kerstpakket een waarde van niet meer dan € 70,= dan bedraagt deze eindheffing 20% van de waarde van het kerstpakket. Gaat u een pakket verstrekken van meer dan € 70,= dan dient een ander tarief te worden toegepast, het zogenaamde gebruteerde tabeltarief. Dit kan neerkomen op een heffing van maximaal 108,30 % van de waarde van het pakket.   Wanneer u een kerstpakket gaat verstrekken aan uw werknemers ontvangen wij graag bericht van u over de waarde van het pakket en aan hoeveel werknemers u dit pakket gaat verstrekken. Zoals eerder al genoemd moet de belasting worden afgedragen in de verstrekkingmaand. Vóór 7 december 2011 moeten wij de opgave (dit hoeft geen factuur te zijn, deze zult u dan waarschijnlijk nog niet ontvangen hebben) binnen hebben. Deze kunt u sturen naar uw contactpersoon op de afdeling personeel- en salarisadministratie.