Nieuws

Jaarstukken 2015

In dit jaar zijn nagenoeg alle relaties van Concent overgestapt naar een andere accountant. Voor de ene schoolorganisatie is deze overgang soepel verlopen. Er zijn ook andere ervaringen. Na de zomer zullen de financieel adviseurs hierop terugkomen. Wij zullen in ieder geval grondig gaan evalueren met de betreffende accountants.

Wij danken iedereen die in dit proces een bijdrage heeft geleverd.

Het resultaat is dat voor alle bij Concent aangesloten scholen de volgende jaarstukken tijdig aangetekend verzonden zijn naar OCW DUO:

  • Formulier Aanbieding Jaarstukken 2015, getekend door de accountant en waar van toepassing een Rapport van Bevindingen;
  • Gewaarmerkte jaarrekening en jaarverslag  incl. controleverklaring (losbladig).

De volgende stukken zijn door ons als pdf digitaal verzonden naar DUO-LPTC@duo.nl

  • Formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO 2015 inclusief het Overzicht Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL), getekend en gewaarmerkt door de accountant;
  • Assurance-rapport bij de bekostigingsgegevens ten behoeve van de rijksbijdrage 2015;

 De digitale aanlevering van de jaarcijfers in de vorm van XBRL bestanden zijn voor alle bij ons aangesloten relaties  vóór 1 juli verzonden naar xbrl@duo.nl.  .

De digitale ontvangstbevestigingen van de digitale aanleveringen zijn bij Concent gearchiveerd.