Nieuws

Jaarstukken 2014

Voor alle bij Concent aangesloten scholen zijn de volgende stukken 25 juni 2015 aangetekend verzonden naar OCW DUO:

  • Formulier Aanbieding Jaarstukken 2014, getekend door de accountant;
  • Gewaarmerkte jaarrekening en jaarverslag  inclusief een controleverklaring (losbladig).

De volgende stukken zijn door Concent als pdf digitaal verzonden naar DUO-LPTC@duo.nl:

  • Formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO 2014 inclusief het Overzicht Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL), getekend en gewaarmerkt door de accountant;
  • Assurance-rapport bij de bekostigingsgegevens ten behoeve van de Rijksbijdrage 2015.

De bestanden gegenereerd uit de Elektronische Financiële Jaarrekening (EFJ) zijn evenals de E-formulieren WNT en Continuïteitsparagraaf vóór 1 juli 2015 digitaal naar OCW DUO verzonden.

De digitale ontvangstbevestigingen hiervan zijn bij Concent gearchiveerd.