Nieuws

Jaarstukken 2013

Voor alle bij ons aangesloten relaties zijn de volgende stukken vóór 1 juli 2014 aangetekend verzonden naar OCW DUO:

-          Formulier Aanbieding Jaarstukken 2013, gewaarmerkt door de accountant;
-          Jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring (losbladig);
-          Formulier Controle bekostigingsgegevens gewaarmerkt door accountant;
-          Assurance-rapportage Ernst & Young Accountants LLP inzake de juistheid van de bekostigingsgegevens;
-          Gecontroleerde en getekende Formulieren Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL).

De bestanden gegenereerd uit de Elektronische Financiële Jaarrekening (EFJ) zijn digitaal naar OCW DUO verzonden.
De digitale ontvangstbevestigingen hiervan zijn bij Concent gearchiveerd.