Nieuws

Jaarstukken 2011

Voor alle bij ons aangesloten relaties zijn de volgende stukken vóór 1 juli 2012 bij  OCW DUO afgeleverd: - Formulier Aanbieding Jaarstukken 2011, gewaarmerkt door de accountant;
- Jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring (losbladig);
- Eventueel een rapport van bevindingen van Ernst & Young Accountants LLP;
- Formulier Controle bekostigingsgegevens gewaarmerkt door accountant;
- Assurance-rapportage Ernst & Young Accountants LLP inzake de juistheid van de bekostiginggegevens.
- Gecontroleerde en getekende Formulieren Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) De bestanden gegenereerd uit de Elektronische Financiële Jaarrekening (EFJ)zijn vóór 1 juli 2012 digitaal naar OCW DUO verzonden.
De digitale ontvangstbevestigingen hiervan zijn bij Concent gearchiveerd. Wij willen hierbij onze relaties danken voor hun inzet en medewerking waardoor het voor ons weer mogelijk was de stukken tijdig aan te leveren zodat uw bekostiging niet in gevaar komt of opgeschort kan worden.