Nieuws

Jaarstukken 2010

Voor alle relaties hebben wij de jaarrekening over 2010 opgesteld met bijbehorende stukken. Voor alle bij Concent aangesloten relaties zijn de volgende stukken vóór 1 juli 2011 per koerier bij  OCW DUO afgeleverd: -          Formulier Aanbieding Jaarstukken 2010, gewaarmerkt door de accountant; -          Jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring (losbladig); -          Eventueel een rapport van bevindingen van Ernst & Young Accountants LLP; -          Formulier Controle bekostigingsgegevens gewaarmerkt door accountant; -          Assurance-rapportage Ernst & Young Accountants LLP inzake de juistheid van de bekostiginggegevens. De bestanden gegenereerd uit de Elektronische Financiële Jaarrekening (EFJ)zijn vóór 1 juli 2011 digitaal naar OCW DUO verzonden.
De digitale ontvangstbevestigingen hiervan zijn bij Concent gearchiveerd. Wij willen u als relatie ook hartelijk danken voor uw inzet en medewerking.