Nieuws

Jaarstukken 2009

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd om voor alle bij ons aangesloten relaties de volgende stukken vóór 1 juli 2010 aangetekend naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen CFI) te sturen: - Formulier Aanbieding Jaarstukken 2009, gewaarmerkt door accountant; - Jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring (losbladig); - Eventueel een rapport van bevindingen van Ernst & Young Accountants LLP; - Formulier Controle bekostigingsgegevens gewaarmerkt door accountant; - Assurance-rapportage Ernst & Young Accountants LLP inzake de juistheid van de bekostiginggegevens.  De volgende stukken zijn vóór 1 juli 2010 digitaal naar DUO verzonden: - Elektronisch jaarverslag en accountantsverklaring als pdf-file; - Bestand gegenereerd uit de Elektronische Financiële Jaarrekening (EFJ); - Bestanden met de BAPO-berekeningen per werkgever. Hierbij danken wij onze relaties voor hun inzet en medewerking waardoor het voor ons weer mogelijk was deze klus tijdig te klaren.