Nieuws

Jaarstukken 2008

Voor alle bij ons aangesloten relaties zijn de bewerkingen voor het samenstellen van de jaarrekening 2008 afgerond. Het proces verliep dit jaar minder geolied dan voorgaande jaren. Een aantal oorzaken speelde een rol. Als belangrijke oorzaak geldt het late moment waarop door het Ministerie is vastgesteld hoe besturen moesten handelen in het kader van de nieuwe richtlijn. Daarbij heeft Concent in de praktijk gemerkt dat relatief veel besturen niet goed waren ingesteld om te voldoen aan de vereisten waaraan het bestuursverslag volgens de richtlijn RJ660 moest voldoen. Medewerkers van Concent hebben de besturen extra ondersteund in het jaarrekeningproces waaronder ook genoemde ondersteuning bij het opgesteld krijgen van de bestuursverslagen. De accountant heeft in bepaalde situaties extra inspanningen moeten verrichten. Wanneer deze extra inspanningen leiden tot een doorberekening van Ernst & Young Accountants LLP, dan berekenen wij deze kosten door.
Met deze extra inspanningen is het gelukt om alle jaarrekeningen van de benodigde verklaring te laten voorzien door Ernst & Young Accountants LLP.

De volgende stukken zijn vóór 1 juli 2009 aangetekend naar het CFI verzonden:

• Formulier Aanbieding Jaarstukken 2008, gewaarmerkt door accountant;
• Jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring (losbladig);
• Rapport van bevindingen Ernst & Young Accountants LLP;
• Formulier Controle bekostigingsgegevens gewaarmerkt door accountant;
• Assurance-rapportage Ernst & Young Accountants LLP inzake de juistheid van de bekostiginggegevens.

De volgende stukken zijn vóór 1 juli 2009 digitaal naar het CFI verzonden:

• Elektronisch jaarverslag en accountantsverklaring als pdf-file;
• Bestand gegenereerd uit de Elektronische Financiële Jaarrekening (EFJ).

Wij willen hierbij onze relaties hartelijk danken voor hun inzet en medewerking waardoor het voor ons weer mogelijk was om de jaarverslagen tijdig bij het Ministerie op de mat te krijgen.