Nieuws

Jaaropgaven

Eind januari zullen de jaaropgaven weer worden verstrekt. De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er vragen komen over de verzending van de jaaropgave. Onze softwareleverancier draagt zorg voor de eenmalige verzending van de jaaropgave. Het is van wezenlijk belang dat de adresgegevens van uw medewerkers goed in het systeem geregistreerd staan omdat de jaaropgave naar het geregistreerde adres wordt verstuurd.
Indien medewerkers, om welke reden dan ook, na de versturing van de jaaropgave een nieuwe jaaropgave bij ons willen opvragen zullen wij daarvoor kosten in rekening brengen. De kosten voor een nieuwe jaaropgave bedraagt €15,- Deze kosten worden in rekening gebracht omdat er een volledig nieuwe jaaropgave gemaakt moet worden.
Neemt u contact op met uw contactpersoon op de personeels- en salarisadministratie indien u over een actuele adressenlijst van uw medewerkers wilt beschikken.