Nieuws

Introductie nieuwe verslagleggingsstructuur per 2 november 2017

Op 1 februari 2017 heeft de aftrap plaatsgevonden met een 5-tal relaties van Concent om gezamenlijk een vernieuwingsslag door te maken op gebied van inrichting en verslaglegging vanuit de administratie. Een vernieuwingsslag is nodig om meer en beter aan te sluiten bij de wensen van onze relaties en ook om nog beter te kunnen sturen aan de hand van uiteindelijk nog eenvoudiger en ook beter leesbare modellen voor iedere ‘functionaris’ naar de rol die hij of zij bekleedt. Hierbij hebben wij vernieuwd wat vernieuwd moest worden en ook behouden wat scholen nu al erg prettig vinden.

Dit bericht heeft als doel die gebruikers te informeren die via hun persoonlijke pagina toegang hebben tot geheel dan wel delen van exploitatie cq budgetten van hun school of scholen. Uitleg over de nieuwe structuur vindt plaats bij het bespreken van de begroting over 2018 door de financieel adviseurs van Concent. De begrotingsmodellen zijn opgezet naar de nieuwe structuur. Deze modellen bevatten ook de aangepaste grootboekrekeningstructuur.

Nieuwe budgetstructuur
Scholen die al langer gebruik maken van de dienstverlening van Concent zullen bekend zijn met budgetnamen als JOL, JOG, JIT, REF, etc. Deze structuur wordt vervangen door de volgende budgetten:

Budget Omschrijving

PL

AB

IA

LM

HV

OK

Investeringen

PM

OB

Personeelslasten

Administratie, beheer en bestuur

Inventaris en apparatuur

Leermiddelen

Huisvesting

Overige kosten

Investeringen in Gebouw (IG), Leermiddelen (IM), ICT (II) en Meubilair (IM)

Private middelen

Ouderbijdrage

Met de introductie van de nieuwe structuur krijgen de scholen ook toegang tot een exploitatiepagina met daarin over het huidige jaar een overzicht van de (toegekende) inkomsten en uitgaven met een voortgang per kalendermaand waarbij werkelijke inkomsten en uitgaven zijn opgenomen tot en met de actuele periode en toekomstige perioden zijn gevuld met begrotingsbedragen. In dit overzicht staat ook het fte-verbruik (of een FPE-equivalent) en de daarmee verband houdende salariskosten weergegeven. Een zeer overzichtelijke pagina die gebruikers via 1 overzicht inzage geeft in de stand van zaken op school als het gaat om budget- en formatieverbruik.

De toegang tot de budgetten verloopt of via een totaalpagina (met cockpitmeters) met daarin alle budgetten of naar een budgetlink in die situaties waarin een ‘functionaris’ één of meerdere budgetten heeft. De overzichtspagina’s van budgetverbruik zijn op uitdrukkelijke wens naar vorm hetzelfde gebleven.

De persoonlijke pagina’s zijn aangepast naar deze situatie en zien er veel eenvoudiger uit. Om naar het verleden te kunnen doorklikken, staat ook de link naar de ‘oude’ persoonlijke pagina.

Als er na het live-gaan van de nieuwe persoonlijke pagina’s op 2 november a.s. vragen zijn over werking of inhoud, neem dan contact op met de eigen vaste contactpersoon op de financiële administratie bij Concent. Zij helpen u graag!

Concent, oktober 2017.