Nieuws

Informatiebijeenkomst toekomstige ontwikkelingen WGA

In het infoblad nr. 234 van 7 oktober 2009 hebben wij u geattendeerd op de mogelijkheid om u aan te melden voor een informatiebijeenkomst over de toekomstige ontwikkelingen WGA. We hadden 2 data beschikbaar voor deze bijeenkomst, nl. op 14 oktober en op 26 oktober.

Omdat 14 oktober kort dag wordt, hebben wij besloten om, bij voldoende aanmeldingen, de informatiebijeenkomst te houden op 26 oktober. De locatie is nog niet bekend. Heeft u belangstelling voor de bijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw Diane Vlietstra, d.vlietstra@concent.nl.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.