Nieuws

Informatie op www.cfi.nl

Na tweemaal in het infoblad te hebben aangegeven dat de papieren financiële beschikkingen en bekostigingsinformaties van het CFI niet meer aan Concent behoeven te worden doorgestuurd, moeten we na inventarisatie constateren dat verscheidene relaties nog forse pakketten financiële beschikkingen per post naar hun contactpersoon op de financiële administratie sturen.
Daarnaast blijkt ons uit contacten met relaties dat men vaak niet op de hoogte is van alle nuttige en praktische informatie welke beschikbaar is op www.cfi.nl. U klikt daar op ‘instellingsinformatie’ en vult achter ‘administratienummer’ uw werkgeversnummer in. Vervolgens vindt u o.a. de volgende informatie:
  • Overzicht financiële beschikkingen
Het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) toont de beschikkingen gesorteerd op meest recente verzenddatum. ‘Verzenddatum’ geeft de verzenddatum van de formele papieren versie. De dynamische versie van het Ofb is eerder beschikbaar.
Klik op de verzenddatum om een beschikking te openen. Het overzicht komt ook als pdf-bestand beschikbaar zodra de papieren versie van het Ofb naar de instellingen is verzonden.
 
  • Bekostigingsinformatie
Onder bekostigingsinformatie vindt u de actuele bekostiging voor een bepaald kalenderjaar/schooljaar, uitgesplitst naar onderwerp.
• Op onderwerp
In een overzicht staan van een geselecteerde periode de bedragen per onderwerp getotaliseerd voor de instelling.
• Leerling gebonden financiering
Leerling gebonden financiering (LGF) wordt op afzonderlijke wijze beschikt en is niet opgenomen in het Ofb. LGF is daarom in het menu een apart onderwerp. De LGF-beschikkingen voor een schooljaar kunnen worden herzien door aangeleverde mutaties die gevolgen hebben voor de bekostiging voor het betreffende schooljaar. De specificaties van de meest actuele LGF-subsidies kunt u inzien na doorklikken op het bedrag en vervolgens op de +-tekens linksonder te klikken.
• Gewogen gemiddelde leeftijden
Een bestuur kan voor iedere school het formulier ‘Gewogen Gemiddelde Leeftijd’ downloaden.
  • Betaling
Hier kunt u gegevens raadplegen over verplichtingen, vorderingen, betalingen en verantwoordingen. De gegevens worden tweemaal per maand geactualiseerd. Het Gefis Jaaroverzicht kunt u in pdf-vorm raadplegen en downloaden.
Concent haalt de meest actuele financiële informatie van de hiervoor genoemde site en hoeft om die reden de papieren stukken niet meer te ontvangen. U, als relatie, kan op deze wijze veel kopieer- en verzendkosten besparen.