Nieuws

IMBU-regeling vervalt

Op 1 augustus 2012 vervalt de IMBU-regeling, de regeling in mindering brengen uitkeringen. Het intrekken van deze regeling is onderdeel van de OCW-regeling waarin de bedragen voor de personele bekostiging voor het schooljaar 2012-2013 zijn vastgelegd. Deze regeling wordt binnenkort gepubliceerd.
Schoolbesturen ontvangen nu een uitkering of toelage van het UWV voor personeelsleden die afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof of die vallen onder de WAO, WIA, de Ziektewet of de WAZO. Voor een deel van die personeelsleden, namelijk diegenen met zwangerschapsverlof of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, kunnen schoolbesturen tegelijkertijd vervangingskosten declareren bij het Vervangingsfonds. En dat is dubbelop. Daarom vordert OCW, via de IMBU-regeling, de UWV-uitkering weer terug van de schoolbesturen. Dit is een omslachtige procedure.
Door de IMBU-regeling en de onkostenvergoeding door het Vervangingsfonds tegen elkaar weg te strepen, vermindert de administratieve last aanzienlijk. Het eindresultaat blijft hetzelfde. Het schoolbestuur ontvangt nog steeds de UVW-uitkering en kan deze gebruiken voor het betalen van vervangingskosten. OCW vordert deze uitkering niet meer terug. In verband met deze maatregel gaat de premie van het Vervangingsfonds omlaag. Daar staat tegenover dat in deze gevallen geen vervangingskosten meer kunnen worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds.
Bron: www.rijksoverheid.nl