Nieuws

Hulpmiddel formatie

Bij de begrotingsbesprekingen voor 2011 is gebleken dat het niet altijd helder is hoe de formatie is opgebouwd en welke keuzes hieraan ten grondslag liggen. Concent heeft een hulpmiddel ontwikkeld om inzicht te krijgen in de huidige (begrote) formatie, naast de bezetting voor het aantal groepen waar de school volgens de berekening van het ministerie recht op heeft. Zeker bij een begroot tekort is het van belang dit helder te hebben. Daarnaast kan het model ook worden gebruikt om de gewenste/benodigde formatie te berekenen.

Het hulpmiddel is te vinden op www.concent.nl onder Downloads, Algemeen.