Nieuws

Hoofdlijnen van het sociaal akkoord 2013

Op 11 april 2013 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, met het kabinet tot een sociaal akkoord gekomen, het Mondriaanakkoord. Hieronder ziet u de hoofdlijnen van het sociaal akkoord. - De inperking van de WW-uitkering is van de baan. Werknemers die ontslagen worden blijven maximaal drie jaar een volle WW-uitkering ontvangen. Wel zullen de werknemers weer voor de helft WW-premie betalen. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale publiek gefinancierde WW-duur geleidelijk aan beperkt tot 24 maanden. Het derde jaar zal worden betaald door werkgevers en werknemers samen via een aanvulling bij cao. - Tot 2016 blijft de ontslagbescherming ongewijzigd. Daarna komt er een eenvoudiger systeem, waarbij de preventieve toets blijft bestaan. - Ontslagen werknemers ontvangen een vergoeding bij ontslag, een ‘transitievergoeding’. De hoogte van de vergoeding wordt afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Bij een dienstverband tot 10 jaar wordt de vergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar. Bij een dienstverband langer dan tien jaar bedraagt de vergoeding een half maandsalaris per dienstjaar. Er geldt een maximum van € 75.000,-. Mensen die een hoger inkomen hebben dan € 75.000,- ontvangen maximaal een jaarsalaris. - De regels omtrent flexwerkers gaan wijzigen. Werkgevers worden geconfronteerd met strengere voorwaarden bij het aangaan van tijdelijke contracten. Het aantal tijdelijke contracten worden beperkt en er komt een verbod op 0-urencontracten in de zorg. - Er komt een overbruggingsregeling voor de AOW. Mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een VUT- en prepensioenregeling of een vergelijkbare regeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op een AOW-gat, worden gecompenseerd met een inkomen tot 200% van het minimumloon voor alleenstaanden en 300% voor echtparen. - Werkgevers met minimaal 25 werknemers worden niet meer verplicht minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Werkgevers dienen mensen met een beperking aan een baan te helpen, waarbij een garantie komt voor in totaal 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten. Als werkgevers zich niet houden aan deze afspraak, zal het eerdere quotum alsnog worden geactiveerd. - De nullijn van 2014 voor de zorg, ambtenaren en het onderwijs is voorlopig van de baan.
Bron: Sociaal akkoord 2013