Nieuws

Handhavingsbeleid VOG's

De Inspecteur-generaal van het onderwijs heeft op 2 maart 2011 een brief verzonden inzake handhavingsbeleid VOG´s naar de besturen voor de onderwijssectoren po, ec, vo en bve. Hieronder treft u de inhoud van deze brief: “De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een wettelijke voorwaarde voor het uitoefenen van werkzaamheden binnen een onderwijsinstelling. Voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel dient een VOG aanwezig te zijn. Uit de accountantsrapporten van de instellingen blijkt dat veel onderwijsinstellingen de naleving van de wetgeving niet volledig hebben gedocumenteerd. De minister heeft daarom opdracht gegeven goed toe te zien op naleving en waar nodig handhavend op te treden. Een groot deel van de tekortkomingen rondom de VOG’s is waarschijnlijk het gevolg van het niet goed vastleggen van VOG’s die in het verleden  wel degelijk bij aanstelling van medewerkers zijn overlegd. Daarom krijgt elke instelling de gelegenheid om dat in 2011 voor de medewerkers in orde te maken en, voor zover nodig, alsnog een VOG aan te leveren. Hoewel dit administratief werk voor u en de medewerkers met zich mee kan brengen, vraagt het belang van leerlingen en deelnemers hierom. Instellingen die de VOG’s niet op orde hebben, krijgen dus dit jaar de tijd om het wel op orde te krijgen. Daarna treedt de inspectie handhavend op. In de bijlagen leest u het handhavingstraject. Ook leest u de relevante wettelijke voorschriften rondom de VOG. Meer informatie vindt u op de website van de Onderwijsinspectie. Ik vertrouw er op dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd en dat u in staat zult zijn om, voor zover dat nu nog niet het geval is, eind 2011 volledig te voldoen aan de verplichting dat alle vereiste VOG’s in de dossiers aanwezig zijn.”