Nieuws

Groeibekostiging 2010/2011 uitgesteld

De herberekening van de groeibekostiging 2010/2011 is uitgesteld tot het eind van het jaar. Bij een groot aantal scholen zijn mogelijk onvolkomenheden ontstaan bij de in BRON geregistreerde ‘nieuw ingeschreven leerlingen gedurende het schooljaar 2010/2011’.  Op dit moment onderzoekt DUO de oorzaak van de fout en hoe de groeibekostiging in overeenstemming met het feitelijk aantal leerlingen kan worden gebracht. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de toekenning en de berekening van de groeibekostiging.

Het uitstel bewerkstelligt dat de (her)berekening van de groei in één keer goed gaat. Door deze herberekening gelijktijdig uit te voeren met de herrekening (in verband met de prijsbijstellingen), blijven de administratieve lasten tot een minimum beperkt.