Nieuws

Governance en accountant

In het kader van governance stelt de eindverantwoordelijke (bestuur dan wel Raad van Toezicht) de eigen accountant aan. Af en toe krijgen wij vragen van sommige relaties hoe om te gaan met de situatie dat de via Concent ingezette onafhankelijke accountant ook de accountant van de relatie is, hoewel door de relatie geen specifieke keuze voor deze accountant is gemaakt. Waar deze vraag speelde bij een aantal relaties van Concent, hebben wij de volgende werkwijze gehanteerd. a.      
Wanneer een relatie de keuze maakt voor Concent als kantoor maakt zij ook de keuze voor de accountant die controlerende werkzaamheden voert op de dienstverlening van Concent. Deze controlerende werkzaamheden bestaan ook ten behoeve van de efficiency voor een belangrijk deel uit procescontroles. De via Concent ingezette accountant maakt gebruik van de uitkomsten van deze tussencontroles bij het controleren van de jaarrekening. Tevens wordt door deze accountant een accountantsverklaring opgeleverd bij de jaarrekening nadat zij haar controle over de jaarstukken heeft gedaan. b.      
Het bestuur dan wel de Raad van Toezicht kan haar eigen accountant aanstellen. Dit kan natuurlijk de via Concent ingezette accountant zijn. Deze accountant zal zich dan een inhoudelijk oordeel moeten vormen over de jaarrekening die opgeleverd is door de via Concent ingezette accountant. In dit model zal het zeer waarschijnlijk voorkomen dat deze extra controle ook extra werkzaamheden voor medewerkers van Concent met zich meebrengen. Concent behoudt zich de vrijheid om deze kosten in rekening te brengen bij haar relaties.
Uit de praktijk blijkt dat de via Concent ingezette onafhankelijke accountant, ook de accountant is waarmee de eindverantwoordelijke zich verbindt.