Nieuws

Goedkeuren facturen tijdens de vakantieperiode

Gedurende de vakantieperiode blijft Concent geopend en worden de aangeleverde facturen zoals gebruikelijk verwerkt. Om voor uw vakantie facturen tijdig ter goedkeuring te kunnen aanbieden, adviseren wij u uiterlijk 5 werkdagen voor uw vakantie ingaat de facturen digitaal of per post bij Concent aan te leveren.
De aangeboden facturen kunt u voor uw vakantie ingaat dan nog goedkeuren op  https://betalen.concent.nl/INVOICE/Global_Login_ShowInvoice.asp of via www.concent.nl .

Uiteraard kunt u ook tijdens vakantie overal waar u een internetverbinding heeft de facturen alsnog goedkeuren.

Gedurende vakantie of andere verlofperioden kunt u ook een vervanger instellen om uw facturen goed te keuren. Ga dan naar ‘mijn instellingen’. In het blok ‘Vervangers’ kunt u de periode en de vervanger aangeven door te klikken op het icoontje rechts van het in te vullen veld achter ‘Vervanger 1’. U kiest daar de vervanger die gedurende de door u aan te geven periode (icoontjes met kalender) uw facturen mag goedkeuren.  Klik tenslotte linksonder op het scherm op ‘Opslaan’.

Wij wensen u een goede vakantieperiode toe.