Nieuws

Goedkeuren facturen en uw vakantie

Gedurende de vakantieperiode blijft Concent geopend en worden de aangeleverde facturen regulier verwerkt. Om voor úw vakantie facturen tijdig ter goedkeuring te kunnen aanbieden, adviseren wij u uiterlijk 5 werkdagen voor uw vakantie ingaat de facturen bij Concent aan te leveren.
Daarbij adviseren wij u om voor uw vakantieverlof ingaat eerst nog de digitaal aangeboden facturen goed te keuren op https://betalen.concent.nl, of via www.concent.nl ?login ? Uw online facturenoverzicht. Uiteraard kunt u ook tijdens vakantie overal waar u een internetverbinding heeft de facturen alsnog goedkeuren. Gedurende vakantie of andere verlofperioden kunt u ook een vervanger instellen om uw facturen goed te keuren. Ga dan naar ‘mijn instellingen’. In het blok ‘Vervangers’ kunt u de vervanger aangeven door te klikken op het icoontje rechts van het in te vullen veld achter ‘Vervanger 1’. U kiest uit de getoonde bevoegden de vervanger die gedurende de door u aan te geven periode (icoontjes met kalender) uw facturen mag goedkeuren. Bij goedkeuring vóór 12.00 uur kan de factuur dezelfde dag nog betaald worden. Betaalopdrachten worden regulier tweemaal per week per relatie gedraaid. Betreft het een factuur die op de dag van goedkeuring betaald moet worden, dan kunt u dit communiceren met uw contactpersoon op de financiële administratie waarna hiervoor zorg kan worden gedragen. Voor vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit artikel kunt u contact opnemen met uw contactpersoon op de financiële administratie of met onze systeembeheerder (systeembeheer@concent.nl).