Nieuws

Goedkeuren facturen en uw vakantie

Gedurende de vakantieperiode blijft Concent geopend en worden de aangeleverde facturen regulier verwerkt. Om voor úw vakantie facturen tijdig ter goedkeuring te kunnen aanbieden, adviseren wij u ervoor zorg te dragen deze uiterlijk 5 werkdagen voor uw vakantie ingaat bij Concent aan te leveren. Uiteraard kunt u overal waar u een internetverbinding heeft de facturen alsnog goedkeuren op https://betalen.concent.nl.
Bij goedkeuring vóór 12.00 uur kan de factuur dezelfde dag nog betaald worden. Betaalopdrachten worden regulier tweemaal per week per relatie gedraaid. Betreft het een factuur die de dag van goedkeuring betaald moet worden, dan kunt u dit communiceren met uw contactpersoon op de financiële administratie waarna hiervoor kan worden zorg gedragen. Gedurende vakantie of andersoortige verlofperioden kunt u ook een vervanger instellen om uw facturen goed te keuren. Ga dan naar ‘mijn instellingen’. In het blok ‘Vervangers’ kunt u de vervanger aangeven door te klikken op het icoontje rechts van het in te vullen veld achter ‘Vervanger 1’. U kiest uit de getoonde bevoegden de vervanger die gedurende de door u aan te geven periode (icoontjes met kalender) uw facturen mag goedkeuren. Voor vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit artikel kunt u contact opnemen met onze systeembeheerder (systeembeheer@concent.nl).