Nieuws

Geld voor vervanging directeuren

Schoolleiders in het primair onderwijs die een masteropleiding willen volgen, kunnen binnenkort in aanmerking komen voor subsidie. Het bevoegd gezag ontvangt op grond van deze subsidieregeling een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de schoolleider. Dit betekent dat schoolleiders studieverlof kunnen krijgen voor het volgen van een masteropleiding. De subsidieregeling zal omstreeks 1 april 2017 worden gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie kan worden aangevraagd via een digitaal formulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-i).

De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 oktober 2017. Het subsidiebedrag is gerelateerd aan de omvang van de aanstelling. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt in één keer aangevraagd voor de gehele studieperiode (dit is anders dan bij de Lerarenbeurs, waarbij jaarlijks wordt aangevraagd). De schoolleider bepaalt in overleg en afstemming met het schoolbestuur welke masterstudie hij kiest. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks gepubliceerd.

Na publicatie van de subsidieregeling zullen we hier opnieuw aandacht aan besteden in de Nieuwsbrief Primair Onderwijs.

Bron: Rijksoverheid