Nieuws

Geld voor regionale aanpak lerarentekort

Schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen kunnen een beroep doen op de nieuwe Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort. Voorwaarde is dat de betrokken partners in de regio met elkaar samenwerken. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten de deelnemende partijen een gezamenlijk plan van aanpak maken. In dit plan staat wat zij in 2019 gaan doen om het lerarentekort in hun regio terug te dringen.
Vanaf 15 januari tot en met 31 augustus 2019 kunnen plannen met bijbehorende begroting worden ingediend. Meer uitleg over de subsidieregeling is te vinden op de website Rijksoverheid.nl. De subsidie kan niet worden ingezet voor de verhoging van salarissen of de inhuur van extra onderwijspersoneel op de scholen. Voorwaarde voor toekenning is dat er sprake is van cofinanciering.

Voorbeelden en advies
Bent u op zoek naar goede voorbeelden of advies bij het maken van het plan van aanpak? Neem dan contact op met het Arbeidsmarktplatform PO of VOION. De regioadviseurs kunnen u op weg helpen en in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt. Bekijk ook de websites voor goede voorbeelden.

Bijeenkomsten
Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren zijn op dinsdag 11 december 2018 al aan de slag gegaan met de regionale aanpak lerarentekort. Tijdens een bijeenkomst werden inspirerende voorbeelden gedeeld en collega’s uit verschillende regio’s zijn met elkaar in gesprek gegaan. De bijeenkomst was de start van de intensivering van de regionale aanpak lerarentekort. Op 11 februari 2019 is de volgende bijeenkomst. Meer hierover in de volgende editie van de Nieuwsbrief PO en op de websites van het Arbeidsmarktplatform PO en VOION.

Bron: www.rijksoverheid.nl