Nieuws

Gefis-jaaroverzichten 2009

De Gefis-jaaroverzichten over 2009 zijn per bevoegd gezag beschikbaar op de site www.cfi.nl. De bevoegde gezagsorganen ontvangen het overzicht ook op papier. De papieren versie is op 22 januari 2010 verzonden. Deze papieren versie hoeft u, evenals de reguliere financiële beschikkingen, niet door te sturen naar Concent.
Voor eigen informatie kunt u de Gefis-jaaroverzichten als volgt vinden op www.cfi.nl .
Kies ‘Instellingsinformatie’ en vul het werkgeversnummer in.
Kies daarna voor Betaling -> Downloaden -> GEFIS-jaaroverzichten.