Nieuws

Geen premiekorting meer voor 62-plussers

Met ingang van 1 januari 2013 vervalt voor werkgevers de premiekorting voor het in dienst houden van 62-plussers, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken die met Prinsjesdag gepresenteerd werd. Hiermee verdwijnt het steuntje in de rug om oudere werknemers langer in dienst te houden. Werkgevers kunnen in 2013 nog wel de premiekorting toepassen voor het in dienst nemen van 50-plussers met een uitkering.
Momenteel mag u als werkgever nog drie jaar lang een premiekorting op de werknemersverzekeringen toepassen als u een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst houdt. Deze premiekorting wordt afgeschaft in het kader van de versobering van het vitaliteitspakket. Dit pakket bevat een aantal maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Volgend jaar zal de andere premiekorting voor uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder overeind blijven. U mag deze korting als werkgever maximaal drie jaar toepassen. Bovendien stijgt deze van € 6.500 naar € 7.000 per jaar in 2013. Ook de werkbonus voor werknemers van 62 jaar en ouder in de vorm van extra arbeidskorting vervalt volgend jaar. 
Bron: Rendement