Nieuws

Fusie Achmea Schadeverzekeringen N.V. en N.V. Risicofonds voor het Onderwijs

Sinds 1 januari 2010 is Achmea Schadeverzekeringen N.V. de risicodrager van het Risicofonds. Hierdoor heeft de N.V. Risicofonds voor het Onderwijs geen functie meer. Daarom zijn per 31 mei 2010 de juridische entiteiten van beide partijen gefuseerd. De N.V. Risicofonds voor het Onderwijs is met ingang van dezelfde datum verdwenen. De rechten en plichten van de N.V. Risicofonds voor het Onderwijs zijn door Achmea Schadeverzekeringen N.V. overgenomen.