Nieuws

Functiemix

In het Convenant ‘LeerKracht’ hebben OCW en sociale partners afgesproken de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Door de functiemix kunnen talentvolle leraren een loopbaanstap maken. Zo wordt het onderwijs aantrekkelijker om in te (blijven) werken en wordt de kwaliteit van het onderwijs beter. In de voortgangsrapportage die op 18 april 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat scholen in het primair onderwijs de eerste, belangrijke stappen op weg naar de afgesproken tussendoelen voor oktober 2011 hebben gezet. Maar we zijn er nog niet met de functiemix. Er is extra inzet nodig om die doelen ook echt te halen. Informatie over de precieze stand van zaken, de complete rapportage plus een publieksversie, en allerlei reacties uit de media vindt u op de site www.hetkaninhetonderwijs.nl. Daar kunt u ook ondersteuning op maat aanvragen, in de vorm van een bezoek van een functiemix ambassadeur.