Nieuws

Fout advies bedrijfsarts leidde tot loonsanctie voor werkgever

Bij een advies van de bedrijfsarts is de werkgever toch nog zelf verantwoordelijk. Als de bedrijfsarts fout adviseert, kan een werkgever dus alsnog met de (financiële) gevolgen worden geconfronteerd. Onlangs speelde een zaak bij de Centrale Raad van Beroep waarin de werkgever keurig het advies van de bedrijfsarts volgde. Deze stelde dat de werknemer niet kon werken, omdat hij geen benutbare mogelijkheden had. De werkgever verrichtte na dit advies geen enkele re-integratie-inspanningen. Bij de WIA-beoordeling dacht de UWV-deskundige daar anders over en de werkgever kreeg een loonsanctie van een jaar opgelegd, omdat hij – volgens het advies van de bedrijfsarts – geen re-integratie was gestart. De werkgever ging hiertegen in beroep. Re-integratie De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de loonsanctie terecht was opgelegd. Volgens de Raad was er geen sprake van geen benutbare mogelijkheden, gezien de beperkingen van de werknemer. De bedrijfsarts had onterecht een blokkerend advies gegeven. De Raad was het met het UWV eens dat de werknemer te weinig re-integratie-inspanningen had ondernomen. Dat de werkgever afging op het advies van de bedrijfsarts maakte hierbij geen verschil. De Centrale Raad van Beroep wees er namelijk op dat een werkgever ook nog eigen verantwoordelijkheid heeft. De loonsanctie bleef in stand. Tip: Bespreek uw ziektegevallen periodiek met de bedrijfsarts zodat u een vinger aan de pols houd en niet voor verrassingen komt te staan.   Bron: Centrale Raad van Beroep