Nieuws

Formulieren bekostiging voortaan digitaal

Instellingen kunnen vanaf 1 september 2010 hun aanvragen en meldingen voor onderwijsbekostiging digitaal indienen op deze website. Door haar formulieren te digitaliseren wil DUO een bijdrage leveren aan het verminderen van de administratieve lasten bij de instellingen. Zo heeft DUO gegevens die bij haar bekend zijn, al ingevuld op de aanvragen en meldingen en hebben de e-formulieren een valideringsfunctie. Een gebruiker die informatie onvolledig invult krijgt een signaal van het systeem. Het gebruik van de e-formulieren leidt zowel bij de scholen als bij DUO tot een snelle afhandeling van aanvragen en meldingen.
Administratief gemak

Om de digitale formulieren te kunnen gebruiken moeten medewerkers van een instelling geautoriseerd zijn. Deze autorisatieprocedure verloopt via een door het bevoegd gezag aangewezen beheerder (de bg-beheerder). Het is daarom van belang dat ieder bevoegd gezag een bg-beheerder aanmeldt. Instellingen met een bg-beheerder hebben toegang tot de digitale formulieren en profiteren daardoor van de voordelen ervan.
Aanmelden beheerder bevoegd gezag: www.cfi.nl / PO / formulieren: DUO 69015 Bron: www.cfi.nl