Nieuws

Formulier nieuwe voorwaarden ANBI’s voor 6 januari 2010 terugsturen naar de Belastingdienst

Per 1 januari 2010 zijn de voorwaarden voor instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gewijzigd.
ANBI’s moeten per 1 januari 2010 naast de huidige voorwaarden namelijk ook voldoen aan 2 nieuwe voorwaarden:
  • de instelling moet zich voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen belang (was 50% in 2009);
  • de instelling of de direct betrokkenen mogen niet aanzetten tot haat of geweld gebruiken. Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
In de week van 18 november 2009 heeft de Belastingdienst een formulier naar de ANBI’s toegestuurd waarop zij kunnen aangeven dat zij aan de nieuwe voorwaarden voldoen.
De ANBI’s moeten het formulier voor 6 januari 2010 terugsturen aan de Belastingdienst.

Bij instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunt u denken aan instellingen die uitsluitend het algemeen nut beogen. Deze instellingen hebben de volgende fiscale voordelen:
  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht;
  • een donateur kan de giften aan een ANBI (binnen de regels) aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.