Nieuws

Formatiebudget schooljaar

Via de persoonlijke pagina op InSite kunnen budgethouders onder andere hun personele en materiële budgetten volgen. Schooldirecteuren kunnen de formatie-ontwikkeling van de eigen school of scholen volgen via de keuzes “Formatie” en “Schooljaar”. De informatie die verschijnt onder “Formatie” is afgezet tegen de budgetten in fte’s en euro’s uit de definitieve begroting. De fte-budgetten werden tot nu toe ook geplaatst in het schooljaar-overzicht dat beschikbaar is onder de keuze “Schooljaar”.

Diverse relaties van Concent hebben aangegeven graag te zien dat het fte-budget zoals opgenomen onder “Schooljaar” in het schooljaar-overzicht gedurende het jaar te wijzigen is. Onder andere om meer aansluiting te krijgen met het bestuursformatieplan en ook door bijstelling van fte-budgetten gedurende het schooljaar om andere reden.

Deze wijziging hebben wij in de week van 19 oktober jl doorgevoerd. De fte-budgetten die nu in het overzicht onder “Schooljaar”, staan zijn nu desgewenst te wijzigen. Een wijziging van deze fte-budgetten heeft dus geen invloed op een wijziging van de informatie zoals opgenomen onder de keuze “Formatie”. Een wijziging van deze budgetten kunt u doorgeven aan uw financieel adviseur.

Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij uw financieel adviseur.