Nieuws

Financiele positie onderwijsinstellingen

Het geld dat naar het onderwijs gaat, wordt doelmatig besteed. De inspectie heeft in de financiele staat van het onderwijs over 2016 vastgesteld dat scholen en andere onderwijsinstellingen er goed voorstaan. De scholen geven elk jaar bijna alle middelen die zij ontvangen uit aan het onderwijs, maar zorgen er ook voor dat ze wat overhouden om aan hun betalingsverlichtingen te voldoen, of te sparen voor gerichte investeringen ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Bron: Ministerie OCW