Nieuws

Fietsproject

Indien een van uw medewerkers deelneemt aan het fietsproject dan dient er te allen tijde een aanvulling op de akte van benoeming te worden opgesteld. In deze aanvullende akte kan de deelnemer wel aangeven hoe en wanneer de bruto/netto verrekening moet plaatsvinden, maar niet wanneer de afstorting naar het NFP (Nationale Fiets Projecten) moet worden gedaan. Door middel van dit bericht attenderen wij jullie erop dat Concent er vanuit gaat dat de afstorting gelijk loopt met de bruto/netto verrekening. Voorbeeld 1: Wanneer een deelnemer de bruto/netto verrekening over 6 maanden wil laten plaatsvinden, dan geldt dit ook voor de afstorting naar het NFP. Dat betekent dat wanneer een fiets €749,- kost er maandelijks €124,83 bruto/netto verrekend wordt en er netto €124,83 afgestort wordt naar het NFP. Voorbeeld 2: Wanneer een deelnemer kiest voor een eenmalige bruto/netto verrekening, dan wordt ook de afstorting naar het NFP in een keer verwerkt. Dat betekent dat wanneer een fiets €749,- kost er in een maand een bruto/netto verrekening plaatsvindt van €749,- en €749,- in die maand wordt afgestort naar het NFP. Indien een deelnemer van bovenstaande wil afwijken, dan moet dit via de werkgever duidelijk aan de contactpersoon op de Personeels- en salarisadministratie worden doorgegeven. -> Fietsplan NFP