Nieuws

Extra tijd en geld voor fusies kleine basisscholen

Kleine basisscholen in gebieden met demografische krimp krijgen meer tijd en financiĆ«le middelen om bij fusies de omslag naar de nieuwe situatie te kunnen maken. Omdat de praktijk uitwijst dat de huidige termijn bij fusies van kleine scholen vaak te kort is om de organisatie daar goed op aan te passen, heeft minister Van Bijsterveldt besloten de compensatieregeling te verlengen van twee naar vijf jaar. Hierdoor krijgen deze scholen meer tijd en financiĆ«le ruimte om hun organisatie aan te passen aan het dalende aantal leerlingen. Lees meer Bron: Rijksoverheid