Nieuws

Extra ondersteuning medezeggenschap

Om de medezeggenschap op de eigen school nog beter vorm te geven, kunnen schoolbesturen en hun medezeggenschapsraden een gratis training aanvragen. De training maakt deel uit van het project Versterking Medezeggenschap van PO-Raad, VO-raad, schoolleiders, ouderorganisaties, scholieren en onderwijsbonden. Meer informatie over  dit project en verschillende handreikingen om de medezeggenschap op school te versterken, vindt u op de website www.infowms.nl. Het aanbod voor deze training geldt totdat het budget op is. Wees er dus snel bij en kijk op de speciale informatiepagina.

Aanbod op maat
Tijdens de training legt een gekwalificeerde trainer/adviseur in ongeveer vier uur uit wat nodig is om medezeggenschap praktisch goed te organiseren. Deelnemers bepalen de invulling van het programma grotendeels zelf. Zo kan het maken van een jaarplanning of communicatieplan aan bod komen. Maar ook fundamentele onderwerpen kunnen worden besproken, zoals het nut van medezeggenschap en de invulling ervan op school. Daarnaast gaan MR-leden en schoolbestuurder met elkaar in gesprek over wederzijdse ambities. Dit kan een goede aanzet zijn tot een ambitiegesprek later in het jaar. Het voeren van een ambitiegesprek is een belangrijke voorwaarde voor het vormgeven van goede medezeggenschap op school.

Voorwaarden
Aan deze aanbieding zijn de volgende voorwaarden verbonden: de bijeenkomst vindt plaats tussen 1 mei 2015 en 1 november 2015, het merendeel van de MR-leden is hierbij aanwezig en het bevoegd gezag (of een vertegenwoordiger) is in het tweede deel van de training beschikbaar. Ter voorbereiding op de bijeenkomst vult de MR een 'thermoscan' in om een beeld te krijgen van de huidige stand van de medezeggenschap. Vervolgens plant de trainer samen met de contactpersoon van de school de bijeenkomst. Ga naar Quickstart Medezeggenschap voor meer informatie en het aanvraagformulier. De sluitingstermijn is 1 oktober 2015.

Bron: www.rijksoverheid.nl