Nieuws

Extra financiële impuls 2013 en 2014

De afgelopen weken zijn er veel ontwikkelingen geweest die (grote) invloed hebben op de exploitatie van 2013 en 2014.

Vanuit het herfstakkoord en het nationale onderwijsakkoord (NOA) komen er op korte termijn 2 grote bedragen naar het primair onderwijs toe.
Op 24 oktober is de regeling bijzondere bekostiging jonge leerkrachten gepubliceerd. Daarmee wordt over schooljaar € 52,85 per leerling beschikbaar gesteld. Deze bekostiging wordt in december uitgekeerd en voor 5/12 deel toegerekend aan 2013 en 7/12 deel aan 2014.
Verder wordt er op zeer korte termijn nog een regeling gepubliceerd waarmee nog een bedrag van € 183,90 per leerling aan extra bekostiging voor 2013 beschikbaar komt. In tegenstelling tot eerdere aannames wordt dit bedrag volledig toegerekend aan 2013.
In het herfstakkoord en het nationale onderwijsakkoord worden voor de komende jaren nog meer bedragen genoemd, maar deze zijn op dit moment onzeker voor wat toekenning en omvang betreft. Zie hiervoor de brief die u van de PO-raad hebt ontvangen.

Anderzijds hebben het Vervangingsfonds en het Participatiefonds de premies voor 2014 gepubliceerd.
De premie voor het Vervangingsfonds stijgt per 1 januari 2014 van 7,77% naar 8,2% en de premie voor het Participatiefonds stijgt sneller dan aangekondigd per 1 januari al van 3% naar 4%.
Hierdoor zullen de werkgeverslasten voor 2014 verder stijgen.

Per 1 januari 2014 zullen de pensioenpremies iets dalen. Verder zijn de cao-onderhandelingen voor 2014 gestart.
De uitkomsten daarvan zullen uiteraard ook van invloed zijn op de loonontwikkeling bij de scholen.