Nieuws

Experimenten prestatiebeloning

Prestatiebeloning voor goed presterende leraren of lerarenteams kan leiden tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voordat prestatiebeloning structureel wordt ingevoerd, laat staatssecretaris Zijlstra op grote schaal wetenschappelijk begeleide experimenten uitvoeren die moeten aantonen welke vormen van prestatiebeloning effectief en duurzaam zijn. In ieder experiment kan worden gevarieerd naar type experimenten (individuele en teambeloning), soort prestatie-indicatoren en type beloning. Nederland is een van de eerste landen waar scholen kunnen experimenteren met prestatiebeloning in het onderwijs. Tot 2015 is hiervoor €80 miljoen beschikbaar. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer op 16 november per brief geïnformeerd over de experimenten. Ook de regeling is op die datum bekendgemaakt.

Prestatiebeloning is geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leraren of lerarenteams beter zichtbaar te maken. Deze aanpak is ook bedoeld om het gesprek over onderwijskwaliteit op gang te brengen. Ondertussen heeft staatssecretaris Zijlstra aan drie schoolbesturen laten weten dat zij in 2011 al van start kunnen gaan met een experiment. Als leraren of lerarenteams de extra afgesproken prestaties bereiken, ontvangen zij een extra beloning. Schoolbesturen krijgen ondersteuning bij de onderzoeksopzet van onderzoekers en het CAOP.

In Amsterdam start de Stichting Bijzonderwijs samen met de gemeente Amsterdam een pilot prestatiebeloning. De pilot, onder begeleiding van het Centraal Planbureau, duurt een jaar en betreft voorlopig zeven basisscholen en 230 personeelsleden. In Noord-Holland Noord start een aantal schoolbesturen met een pilot teambeloning op scholen in het voortgezet onderwijs. Hierbij zijn 850 personeelsleden betrokken. Bij ROC Zeeland start een stevig wetenschappelijk experiment met individuele prestatiebeloning in de mbo-sector. Hierbij zijn meer dan 600 personeelsleden betrokken, waarvan er zo’n 60 beloond kunnen worden voor uitmuntende prestaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en kent een duidelijke controle- en experimentgroep.

Informatiebijeenkomsten
Binnenkort organiseert CAOP drie regionale bijeenkomsten over het experimenteren met prestatiebeloning. Belangstellenden uit de sectoren primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zich via de website Prestatiebeloning in het onderwijs aanmelden voor een van deze bijeenkomsten, waar zal worden ingegaan op de mogelijkheden om mee te doen aan de experimenten en gebruik te maken van de experimenteerruimte. De bijeenkomsten zijn op 13 december (Rotterdam), 20 december (Zwolle) en 21 december (Eindhoven). Bron: Rijksoverheid