Nieuws

ESS (Employee Self Service) per 1 januari 2015

Concent maakt gebruik van AFAS Profit. Met ingang van 01 januari 2015 vergroten wij de functionaliteit van Profit. Vanaf dat moment kunnen medewerkers onder andere loonstroken en jaaropgave(n) inzien via InSite (=webinterface van Profit). Dat medewerkers informatie kunnen raadplegen en op termijn wellicht ook mutaties inbrengen in het systeem wordt ESS (Employee Self Service) genoemd. De medewerker kan op deze manier zelf steeds meer informatie (live) inzien en raadplegen op die momenten dat hij of zij dat zelf wil.

Om ESS te kunnen gebruiken is het nodig dat relaties van Concent via een eigen link in kunnen loggen. Het eerste deel van deze link is voor alle relaties van Concent hetzelfde, namelijk: https://insite.mijnconcent.nl/. Achter de laatste slash (/) verschijnt de (verkorte) naam van de werkgever. Deze verkorte naam kunt u vanaf 27 november 2014 terugvinden op de inlogpagina. Bij het aanklikken van 'Uw online administratie' verschijnt een lijst waarin deze namen terug te vinden zijn.