Nieuws

Einde spaarloon- en levensloopregeling in zicht

In het Belastingplan 2012 en de Overige fiscale maatregelen 2012 wordt onder meer voorgesteld om in 2013 de vitaliteitsregeling in te voeren. De vitaliteitsregeling vervangt de spaarloon- en de levensloopregeling. Einde spaarloon- en levensloopregeling Zowel de spaarloonregeling  als de levensloopregeling vervallen met ingang van 2012. Uit de toelichting van het wetsvoorstel Belastingplan 2012 blijkt dat het tegoed van spaarloon zonder fiscale beperkingen mag worden opgenomen. De levensloopregeling  blijft zijn werking houden voor iedereen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed heeft.  In 2013 blijft de levensloopregeling alleen nog gelden voor de deelnemers die op 1 januari 2013, 58 jaar of ouder zijn. Deelnemers die op 1 januari 2013 jonger zijn dan 58 jaar, hebben de keus om het tegoed in te brengen in vitaliteitssparen of per 2014 direct fiscaal af te rekenen over het volledige levenslooptegoed. Vitaliteitssparen In 2013 wordt het vitaliteitssparen ingevoerd. Belastingplichtigen mogen dan bij een verzekeraar, bank of een beleggingsinstelling jaarlijks maximaal € 5.000,- sparen tot een maximumsaldo van € 20.000,-. De stortingen zijn aftrekbaar en de opnamen zijn belast.  Voor 62 jarigen en ouder geldt dat zij in een jaar maximaal  € 10.000,- mogen opnemen, anders is het hele tegoed in een keer belast. Op deze manier moet worden voorkomen dat de vitaliteitsregeling wordt gebruikt om eerder te stoppen met werken.  Zoals gezegd, zijn het nog voorstellen. De komende maanden moet duidelijk worden of de belastingwetten ook daadwerkelijk worden  gewijzigd.
­