Nieuws

Eigenrisicodrager WGA

Zoals bekend betaalt u als werkgever een basispremie en een gedifferentieerde premie voor de WGA. De basispremie staat vast. De gedifferentieerde WGA-premiepercentage is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. De gedifferentieerde premie WGA is opgebouwd uit een gemiddelde lastendekkende premie, die wordt opgehoogd met een vaste opslag (de zogenaamde rentehobbel). Vervolgens wordt er een individuele opslag of korting toegepast. Bij het berekenen van de gedifferentieerde WGA-premie, wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine werkgevers. Voor grote werkgevers gelden namelijk andere minimum- en maximumpremiepercentages dan voor kleine werkgevers. Per 1 juli 2011 aanstaande heeft u weer de mogelijkheid om Eigenrisicodrager te worden voor de WGA. De werkgevers moeten dit voor 1 april aanstaande kenbaar maken bij de Belastingdienst. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor een analyse en kunt u gebruik maken van gunstige verzekeringsvoorwaarden. Op dit moment is onduidelijk of, en wanneer, de WGA volledig geprivatiseerd wordt.