Nieuws

Eigen wachtgelders

Onderwijsaccountant Van Ree heeft een behartigenswaardig artikel op haar website geplaatst over de herbenoemingsplicht eigen wachtgelders. Het artikel is hier te vinden. 

Het niet juist hanteren van de regels omtrent eigen wachtgelders kan ertoe leiden dat u verplicht bent om een vacature aan te bieden aan een werknemer waar u al afscheid van genomen had. Doet u dit niet, dan kunt u een bekostigingssanctie verwachten. Daarom is het belangrijk om bij beëindiging van dienstverbanden met medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn geweest een ontslaggrond te hanteren die leidt tot ontheffing van de herbenoemingsplicht.

Neemt u voor vragen contact op met onze jurist, mr Renate van der Velde.