Nieuws

Een "oud" werknemer wordt aangesteld. Wat nu?

Bij een aanstelling van een werknemer wordt een personeelsdossier aangemaakt. Hierin worden alle wettelijk verplichte documenten in opgenomen (VOG, akte van aanstelling , geldig kopie ID bewijs, Loonbelasting verklaring etc.). Na afloop van de laatste werkdag van de werknemer wordt het personeelsdossier gearchiveerd. Het komt regelmatig voor dat een werknemer na een (korte of lange) afwezigheid een nieuwe aanstelling krijgt. Een veel gestelde vraag is dan of het “oude” personeelsdossier uit het archief kan worden gehaald en kan/mag dienen als het “huidige” personeelsdossier. Het antwoord daarop is “nee”. Enkele belangrijke zaken waaraan in dat geval gedacht moet worden zijn: 1.       Wanneer een “oud-werknemer” weer in dienst komt, kun je bij die aanstelling weer gebruik maken van het kopie ID Bewijs mits deze nog geldig is op de eerste dag van de nieuwe aanstelling; 2.       Voor de nieuwe aanstelling moet weer een nieuwe Loonbelasting verklaring komen; 3.       De VOG dient bij overlegging ten behoeve van benoeming of aanstelling niet ouder te zijn dan zes maanden. Voor diegenen, die in het primair onderwijs zijn belast met het toezicht op de leerlingen tijdens het overblijven (TSO overblijfmedewerkers) geldt, dat de VOG bij overlegging niet ouder mag zijn dan twee maanden. Wanneer een (tijdelijke) werknemer 6 maanden of langer niet heeft gewerkt en daarna weer wordt ingezet is een vereiste dat weer opnieuw een VOG wordt aangevraagd. Ook zal een nieuwe akte van aanstelling moeten worden aangemaakt; 4.       Verder zal de “oud-werknemer” weer bij alle instanties moeten worden aangemeld (pensioenfonds, arbo-dienst etc.).