Nieuws

Een beetje lucht in de keten

Het is u vast niet ontgaan dat minister Asscher afgelopen vrijdag (16 december) een Kamerbrief heeft uitgebracht waarin wordt aangekondigd dat de ketenregeling voor het bijzonder onderwijs tijdens de griepgolf wordt opgeschort. De Kamerbrief is hier te lezen.

Concreet betekent dit het volgende:

  1. De ketenregeling zoals vermeld in de cao Primair Onderwijs (artikel 3.5) blijft in de basis gewoon van kracht
  2. Van de ketenregeling worden de volgende benoemingen uitgezonderd:
  • De benoeming vangt aan op een datum gelegen in de periode 1 januari t/m 31 maart 2017 of 2018.
  • De benoeming duurt maximaal 14 kalenderdagen.
  • De grond voor de benoeming is vervanging wegens ziekte. De ziekte moet onvoorzien zijn, m.a.w. het gaat alleen om kortdurende ziekte. Het is niet de bedoeling om vervanging van langdurige ziektegevallen op te knippen in dienstverbanden van maximaal 14 dagen.
  • Deze uitzondering is alleen van toepassing op onderwijsgevend personeel of onderwijsondersteunend personeel met les- en/of behandeltaken.

Heeft u een vraag over de toepassing van deze regeling? Neemt u dan contact op met onze jurist, Renate van der Velde (r.vandervelde@concent.nl / 06-37178113).