Nieuws

DUO verstrekt foutieve overzichten personele bekosting groei regio Midden

DUO heeft op haar site het volgende nieuwsbericht opgenomen:

" 22 november 2013
Besturen van basisscholen hebben op 20 november het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van 2013-2014 ontvangen. Meerdere besturen ontvingen bij het Ofb tevens de personele bekostiging groei 2013-2014, met peildatum 01-09-2013.

Foutieve vaststelling
Deze personele bekostiging groei is echter foutief vastgesteld voor basisscholen in regio midden. Het toegekende bedrag is inmiddels conform het geldende betaalritme al overgemaakt.  DUO stelt alles in het werk om deze fout in december te corrigeren. De besturen die de verkeerde informatie ontvingen, krijgen hierover volgende week van DUO een brief. "

Bron: DUO